Dyrevelferd

Dyrevelferd handler om dyrets fysiske og mentale helse.

Vår dyrevelferds-policy krever at våre leverandører av skinn påser at dyr ikke påføres unødvendige lidelser i forbindelse med husdyrhold, avl, transport og slakting.

Vi bruker kun skinn fra dyr som er slaktet for andre formål, f.eks. matproduksjon.

 

Engelsk:

Animal welfare is about the animal's physical and mental health.

Our animal welfare policy requires that our suppliers of leather ensure that animals are not subjected to unnecessary suffering in connection with animal husbandry, breeding, transport and slaughter.

We only use skins from animals that have been slaughtered for other purposes, e.g. food production.