Etisk handel Norge

Etisk handel Norge er et ressurssenter og pådriver for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Etisk handel Norge er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. Etisk handel Norge-medlemmer forplikter seg til å arbeide aktivt iht til deres etiske handelsprinsipper bygget på sentrale FN- og ILO-konvensjoner.

 

Euro Sko Norge AS har vært medlem siden 2004 og har tidligere hatt representanter i styret. Vi rapporterer årlig til Etisk handel Norge, og rapporten blir brukt som et verktøy for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluering av egeninnsats. Etisk handel Norge-rapporten er offentlig, og vi mener åpenhet og innsyn for å fremme anstendige arbeidsforhold er nødvendig.

 

Du kan lese mer om Etisk handel Norge HER