Personvern og datasikkerhet

GDPR

Fra og med 20.07.18 er EU sitt personvern direktiv (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger et faktum i Norge. Vi i Euro Sko Gruppen tar dette alvorlig og jobber hardt for å oppfylle de krav dette stiller til oss enten du er ansatt, kunde eller leverandør.

Euro Sko Gruppen består av kjedesentralene Euro Sko Norge As, Euro Sko Group Sverige AB, Euro Sko Danmark AS og alle deres underliggende selskaper.

Hovedintensjonen med dette nye regelverket er å innføre et sterkere borgervern til alle personer i Europa ved å stramme inn reglene for behandling av personopplysninger.

 

Vi ønsker å forsikre deg om at vi jobber for å sikre dine personopplysninger på best mulig måte. Gruppen har gjennomført et større GDPR prosjekt for å kartlegge følgende:

 

- Hvilke personopplysninger arkiveres og hvorfor?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål knyttet til ditt forhold til Euro Sko Gruppen enten du er ansatt, kunde eller leverandør. Vi vil kun lagre personopplysninger der det finnes et grunnlag for behandling.

 

- Sikkerhetsrutiner
Samtlige ansatte i Euro Sko Gruppen er under lagt sikkerhetsrutiner og taushetsplikt som vil hindre at dine personopplysninger kommer på avveie av noen form. Videre er den teknologiske sikkerheten kartlagt og oppfyller de høye sikkerhetskravene som stilles.

 

- Utlevering av personopplysninger til andre
Utlevering av personopplysninger til andre skjer kun med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være: et lovkrav som pålegger oss å utlevere dette, at det er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg, at det foreligger en databehandleravtale eller at du har gitt ditt samtykke. Euro Sko Gruppen vil sørge for tilstrekkelige sikkerhetskrav rundt behandling av personopplysningene til enhver tid. Noen personopplysninger vil ha en automatisert behandling utenfor EU området via tredjepart, men vil alltid være under Euro Sko Gruppen sin eie og beskyttelse.

 

- Lagring og sletting
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge der er nødvendig for formålet personopplysningen er samlet inn for. Personopplysningene slettes i henhold til de krav som loven setter og når formålet med å lagre personopplysningene ikke lenger er tilstede.

 

- Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

- Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet vennligst rapporter dette inn til [email protected]. Dersom dette ikke skulle gi tilfredstillende resultat kan du klage videre til datatilsynet.

 

- Oppdateringer og endringer
I tillegg til den informasjonen du har mottatt her om hvordan vi behandler dine personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt via [email protected] for ytterligere spørsmål. Vi vil svare etter beste evne. Dersom det skulle skje endringer i hvordan vi behandler dine personopplysninger vil det fremgå.

 

- Risiko
Vi vurderer løpende risikoen rundt personopplysningene vi har registrert og vi vil gjøre tiltak hvis oppdager at sikkerhetsnivået er lavere enn forventet.

Vi håper dette kortfattet skriv forklarer deg noe om hvordan vi behandler, lagrer, sikrer og sletter dine personopplysninger og at det forsikrer deg om at de er i beste hender.

Vi vil jobbe videre med personvern inn i fremtiden og håper ditt forhold til Euro Sko Gruppen kun blir sterkere ved bevisstgjørelsen av dette.